algemene voorwaarden – verzend & levering – privacy policy.

Algemene Voorwaarden voor leerbehang

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van leerbehang , zoals deze beschikbaar is gesteld door freebookings . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van freebookings is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij freebookings.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met freebookings te mogen claimen of te veronderstellen.

freebookings streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op leerbehang onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. freebookings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van leerbehang op deze pagina.

Iets toch niet naar wens?
Graag eerst contact zodat we het evt. op kunnen lossen voordat u het retour stuurt .

Is het leer op voorraad dan hebben wij een normale levertijd van 2 tot 5 dagen. Indien het leder gemaakt moet worden op kleur, afmeting en aantal m2, dan is dit in overleg met de klant. kleuren, logen etc. neemt zeker 8 tot 12 weken. minimaal.

Ons restitutie- en retourbeleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden. Om in aanmerking te komen voor retournering, moet het artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.
Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig. Elk item dat niet in de originele staat is, is beschadigd of ontbrekende onderdelen om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout. Elk artikel dat meer dan 14 dagen na levering wordt geretourneerd. Terugbetalingen; Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen.
We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Als u bent goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw rekening oorspronkelijke betaalmethode toegepast. Als u nog geen restitutie heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw. Sommige sale artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Verzending; Om uw product te retourneren, moet u uw product opsturen naar ons. U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het duurt voordat je omgeruilde product bij je is, variëren. Als je duurdere artikelen retourneert, kun je overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. Hulp nodig? Neem contact met ons op voor vragen over terugbetalingen en retour goederen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 mei 2022

Pellericca is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zijn het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wie allemaal verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Pellericca. U dient zich ervan bewust te zijn dat Pellericca niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waaronder leden, partners en sub-verwerkers Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Pellericca respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze website

Doeleinden van gegevens bij websitegebruik

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Dit doen we onder andere door middel van Google Analytics. Hierbij anonimiseren we jouw IP-adres en hebben we een overeenkomst met Google waarin wordt aangegeven jouw gegevens niet met derden te delen. Tevens maken we gebruik van de like & share buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Pellericca of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Er zijn diverse soorten cookies, namelijk:

 • functionele cookies: deze cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren. Op onze website wordt een cookie van OneSignal geplaatst hiervoor;
 • analytische cookies: deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. Op onze website worden cookies van Google Analytics, Hotjar en GA Audiences geplaatst hiervoor;
 • marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen om persoonlijke aanbiedingen te doen. Op onze website wordt een cookie van Doubleclick en Facebook Custom Audience geplaatst hiervoor.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gebruik van onze diensten

Doeleinden van gegevens bij aanmelding

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens anders dan op uw verzoek of om op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een natuurlijk persoon die met die informatie geïdentificeerd zou kunnen worden. Dit kan gaan om een naam, telefoonnummer, identificatienummer, IP-adres of om fysieke kenmerken.

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst af te sluiten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pellericca of die van een sub-verwerker.

Sub-verwerkers

Om onze diensten volledig uit te kunnen voeren maken wij gebruik van sub-verwerkers. Deze partijen ontvangen van ons de persoonsgegevens om deze te verwerken. Deze partijen verwerken hun data alleen binnen de EU of hebben met ons een modelcontract afgesloten (SCC’s) en nemen ook de nodige stappen voor een goede gegevensverbinding.

Bewaren van persoonsgegevens

Pellericca verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit is in ieder geval tijdens je lidmaatschap. De gegevens uit het keurmerkregister, de klantbeoordelingen en gegevens die te maken hebben met geschillen worden minimaal zeven jaar door ons bewaard. De gegevens met betrekking tot het uitnodigen van consumenten om een beoordeling te schijven worden drie jaar bewaard. Je persoonsgegevens die gebruikt zijn bij het aanmelden van de nieuwsbrief worden verwijderd bij het uitschrijven van de nieuwsbrief. Wij slaan de persoonsgegevens op in een beveiligde database op een server die in Engeland staat.

Beheren van persoonsgegevens

Pellericca is van mening dat de systemen die gebruikt worden altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Daarom spannen wij ons in om technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij hebben daarvoor minimaal de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • netwerkverbindingen voor onze computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt zijn via een SSL-encryptie (128-bits) beveiligd;
 • indien er op afstand een verbinding tot stand wordt gebracht met een computersysteem waarmee gegevensverwerking plaatsvindt dan wordt de toegang beveiligd;
 • de toegang tot de computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • wij handhaven een sterk wachtwoordbeleid. Ieder wachtwoord beschikt tenminste over 8 tekens, tenminste 1 letter, tenminste 1 cijfer tenminste 1 symbool en mag niet beschikken over een eerder gebruikte tekenreeks;
 • alle computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt beschikken over een betrouwbare virusscanner die die altijd up-to-date is;
 • mobiele gegevensdragers zoals USB-sticks worden, indien deze worden gebruikt, tegen uitlezen beschermd met behulp van een wachtwoord;
 • er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op een privé computer;
 • een back-up wordt standaard voor de termijn van één jaar bewaard. Onze back upbestanden kunnen niet direct uitgelezen worden;
 • al onze medewerkers, stagairs, freelancers, sub-verwerkers en overige derden worden door ons tot geheimhouding verplicht. Hier wordt alleen vanaf geweken na jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of als de wet ons verplicht om de gegevens te delen;
 • onbemande gegevensdragers worden opgeslagen in een kluis;
 • oude en onnodige documenten worden op een nauwkeurige manier vernietigd.

Algemeen

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pellericca of die van een derde partij.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Rechten van bezoekers

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kan Pellericca in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Pellericca. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Natuurlijk heeft u altijd het recht om eerder gegeven toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken, in te trekken. Neem hiervoor contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Veranderingen & wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij behouden daarbij te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Top
X